TIEDOTE ASUKKAILLE

As Oy Mittarikatu 2

 

 Aloitamme rapattujen ja puuverhoiltujen julkisivujen korjaustyöt taloyhtiössänne. Työhön kuuluu kadunpuolen rappauspintojen purkutyöt  ja uusiminen 3- kerrosrappauksena sekä kerrostalon päädyn eristerappauksen uusiminen. Piharakennuksen ja julkisivujen paikkarappaus ja maalaus sekä parvekkeen uusimistyöt. Puuverhoiltujen julkisivujen sekä ikkunoiden ja ovien maalaustyö

 Aloitamme mittarikadun kerrostalon julkisivun ja päädyn telinetyöt  15.3.2018.

Telinetöiden valmistuttua aloitamme julkisivun purkutyöt.

Ikkunat ja ovet suojataan purkutöiden ajaksi suojamuovilla ja levyin. Työn aikana ikkunat ja ovet tulee pitää ehdottomasti suljettuina pölyhaittojen ja suojamuovin irtoamisen ehkäisemiseksi. Suojia ei saa poistaa tai vahingoittaa.

 

Urakan aikana erilaiset kovaääniset sekä pölyävät työvaiheet, työmiesten liikkuminen ikkunoiden takana, piha-alueen epäsiisteys yms. tulevat häiritsemään normaalia asumisviihtyvyyttä.

Työajat ovat arkisin klo 7-20 ja mahdollisesti lauantaisin 8-16. Meluavat työt pyritään tekemään arkisin klo 8-18 välisenä aikana.

 

Ennen julkisivutöiden aloitusta tulemme tarkastamaan jokaisen asunnon kartoittaaksemme niiden kunnon ja jo olemassa olevat vauriot. Tästä kierroksesta ilmoitamme huoneistoihin 2 -3 päivää aikaisemmin.

 

Huom. Mikäli asuntonne sisäpuolelle tulee pölyä, tai mikäli urakan aikana ilmenee jotain muita ongelmia korjaustyöhön liittyen, tulee asiasta ilmoittaa välittömästi työnjohdolle ongelmien korjaamiseksi.

Urakan päätteeksi asukkailla ja osakkailla teetetään kysely, jossa tiedustellaan kootusti mahdolliset urakoihin ja niiden työsuorituksiin liittyvät huomautukset.

 

 Asukkaan toimenpiteet huoneistossa

 Julkisivujen purkutyöstä aiheutuu kovaa meteliä ja tärinää. Tärinä aiheuttaa riskin asukkaiden ulkoseinillä oleville esineille (ryijyt, taulut, koriste-esineet yms.) ja ne on suositeltavaa poistaa ulkoseiniltä purkutöiden ajaksi. Myös muiden arvoesineiden kuten painavien kattokruunujen kiinnitykset kannattaa tarkistaa ennen purkutöitä. Tarkistakaa myös, että ikkunat on suljettu tiiviisti ja huolellisesti, niin etteivät ne aukea tärinästä.

Exoteriko Oy vastaa ainoastaan aiheuttamistaan suorista vahingoista!

Tarvittavista huoneistokäynneistä tiedotetaan aina asuntoihin suoraan.                                                                 

                                                                                                                           

                                                                                                                              Turvallinen liikkuminen piha-alueella

 

Korjaustyön aikana pihan käyttöä joudutaan rajoittamaan. Kulloinkin korjaustyön alla olevat alueet (=työmaa-alue) erotetaan turvallisuussyistä muusta piha-alueesta aitauksin, puomein tms.   Telinetöiden aikana asukkaiden pitää kiinnittää erityistä huomiota kulkureitteihin jotka muuttuvat päivittäin. Asukkailla ei ole lupaa kulkea merkittyjen / rajattujen työmaa-alueiden sisäpuolella. Telineille meno on ehdottomasti kielletty.

 

Piha-alueella liikuttaessa tulee ottaa huomioon työmaa-alueen mahdolliset vaarat, kuten erilaiset liikkuvat työmaa-ajoneuvot ym. koneet ja laitteet. Erityisesti lasten ohjeistamiseen turvalliseen liikkumiseen työmaa-alueella tulee kiinnittää huomiota.

 

Urakoitsija tuo piha-alueille jätelavoja, joka on tarkoitettu ainoastaan urakoitsijan jätteille. Asukkaiden sinne toimittamat jätteet ja niiden aiheuttamat kustannukset laskutetaan asukkailta.

 

Tiedottaminen korjausurakan aikana

Urakoitsija tiedottaa asukkaita kaikista urakkaan liittyvistä asioista ”viikkotiedotteella”, kuten eri työvaiheista, aikataulusta sekä asukkaiden huomioitavista asioista urakan aikana.

Tiedotteet, aikataulut ja yhteystiedot löytyvät taloyhtiön ilmoitustaululta sekä Exoterikon nettisivuilta www.exoteriko.fi  sivun yläreunasta kohdasta  Tietoa asukkaille.

 

Käyttäjätunnus = mittarikatu

Salasana          = korjaus2018

 

Yhteystiedot:               

Työnjohtaja                 Jari Kauppinen      040- 523 3508     jari.kauppinen@exoteriko.fi 

Työpäällikkö                Jyri Laine             040- 549 1192     jyri.laine@exoteriko.fi

Työmaanvalvoja           Kari-Pekka Lehti    0400 525 942