Kiinteistö Oy Affärscentrum Fastighets Ab

 

Julkisivujen korjaustyöt

Taloyhtiössänne on alkamassa julkisivujen, parvekkeiden ja ikkunoiden kunnostus. Korjaustyöt aloitetaan vuoden 2018 maaliskuussa. Urakan kokonaiskesto on noin 12 kuukautta. Hanke ei koske Aurakatu/Eerikinkatu kiinteistön osaa.

 

Työt alkavat 19.3.2018 työmaan perustamisella sekä telineiden pystytyksellä sisäpihalle.

Telineiden valmistuttua siirrymme rakentamaan telineitä katusivulle, tarkempi ajankohta ilmoitetaan myöhemmin.

Purkutöiden alkamisen ajankohdasta ilmoitetaan tarkemmin ala-auloissa työmaan infotaululla ja nettisivuillamme.

 

Pääpiirteissään korjaushanke pitää sisällään vanhojen julkisivujen rappauksen purun ja  uudelleen rappauksen, parvekkeiden kunnostuksen, ikkunoiden kunnostus / uusinta, vesikaton maalaustyöt ym.

 

Ennen julkisivutöiden aloitusta tulemme tarkastamaan jokaisen huoneiston kartoittaaksemme niiden kunnon ja jo olemassa olevat vauriot. Tästä kierroksesta ilmoitamme huoneistoihin 2 -3 päivää aikaisemmin.

 

Turvallinen liikkuminen piha-alueella

Korjaustyön aikana pihan käyttöä joudutaan rajoittamaan. Kulloinkin korjaustyön alla olevat alueet (=työmaa-alue) erotetaan turvallisuussyistä muusta piha-alueesta aitauksin, puomein tms. Asukkailla ei ole lupaa kulkea merkittyjen / rajattujen työmaa-alueiden sisäpuolella. Telineille meno on ehdottomasti kielletty.

 

Piha-alueella liikuttaessa tulee ottaa huomioon työmaa-alueen mahdolliset vaarat. Pysäköinti pihalla on koko työn ajan kielletty. Erityisesti lasten liikkumiseen työmaa-alueella tulee kiinnittää huomiota. Urakan aikana erilaiset kovaääniset sekä pölyävät työvaiheet, liikkuminen ikkunoiden takana, piha-alueen epäsiisteys yms. tulevat häiritsemään normaalia asumista.

 

Asukkaan on hyvä tietää korjauksesta

Työajat ovat arkisin klo 7-20 ja mahdollisesti lauantaisin 8-16. Meluavat työt pyritään tekemään arkisin klo 8-18 välisenä aikana.

 

Ikkunat suojataan töiden ajaksi muovilla, ja purkutöiden aikana vanerilla. Työn aikana ikkunat tulee pitää ehdottomasti suljettuina pölyhaittojen ja suojamuovin irtoamisen ehkäisemiseksi.

 

Urakoitsija tuo pihalle jätelavan, joka on tarkoitettu ainoastaan urakoitsijan jätteille. Asukkaiden sinne toimittamat jätteet ja niiden aiheuttamat kustannukset laskutetaan asukkailta.

 

Huom. Mikäli asuntonne sisäpuolelle tulee runsaasti pölyä, tai mikäli urakan aikana ilmenee jotain muita ongelmia korjaustyöhön liittyen, tulee asiasta ilmoittaa välittömästi työnjohdolle ongelmien korjaamiseksi.

 

Asukkaan toimenpiteet huoneistossa

 

Julkisivujen ja parvekkeiden purkutyöstä aiheutuu kovaa meteliä ja tärinää. Tärinä aiheuttaa riskin asukkaiden ulkoseinillä oleville esineille (ryijyt, taulut, koriste-esineet yms.) ja ne on suositeltavaa poistaa ulkoseiniltä purkutöiden ajaksi.

Myös muiden arvoesineiden kuten painavien kattokruunujen kiinnitykset kannattaa tarkistaa ennen purkutöitä. Tarkistakaa myös, että ikkunat on suljettu tiiviisti ja huolellisesti, niin etteivät ne aukea tärinästä.

Exoteriko Oy vastaa ainoastaan aiheuttamistaan suorista vahingoista!

Tarvittavista huoneistokäynneistä tiedotetaan aina asuntoihin suoraan.

 

Tiedottaminen korjausurakan aikana

Urakoitsija tiedottaa asukkaita kaikista urakkaan liittyvistä asioista ”viikkotiedotteella”, kuten eri työvaiheista, aikataulusta sekä asukkaiden huomioitavista asioista urakan aikana.

 

Tiedotteet, aikataulut ja yhteystiedot löytyvät porrashuoneiden ala-auloista sekä Exoterikon nettisivuilta www.exoteriko.fi

 

Etusivu- oikeasta yläreunasta kohta Tietoa asukkaille- pyytää käyttäjätunnuksen

Käyttäjätunnus on: lampuntalo

Salasana on: korjaus2018

 

Urakan päätteeksi asukkailla ja osakkailla teetetään kysely, jossa tiedustellaan kootusti mahdolliset urakoihin ja niiden työsuorituksiin liittyvät huomautukset.

 

Lisätietoja korjaustyöhön liittyen saatte parhaiten seuraavilta henkilöiltä:

Työmaan yhteystiedot

 

Työpäällikkö Jyri Laine                     040 549 1192                jyri.laine@exoteriko.fi

 

Työnjohtaja Heidi Byman                 040 516 6152                  heidi.byman@exoteriko.fi

 

 

Ongelmatilanteissa pyydämme ottamaan yhteyttä työnjohtoon.