Parvekkeen uusiminen

Kun vauriot parvekkeissa ovat edenneet pitkälle, ei säilyttävän korjauksen tekeminen ole taloudellisesti tai teknisesti kannattavaa. Vaurioiden määrä on suuri ja korjauskustannukset huomattavia. Usein myös korjausten tekninen käyttöikä jää pitkälle vaurioituneessa rakenteessa lyhyeksi. Säilyttävien korjaustoimenpiteiden käyttöiän tulisi olla vähintään 10 vuotta.

Parvekkeiden uusiminen tarkoittaa vanhojen rakenteiden purkamista ja uusien rakentamista joko vanhojen kaltaisina tai muutetuilla teknisillä ratkaisuilla. Uudet parvekkeet voidaan usein tehdä alkuperäisiä suurempina, ja uusilla parvekkeilla voidaan vaikuttaa myös rakennuksen arkkitehtuuriin. Rakennushistoriallisesti tai kaupunkikuvallisesti merkittävissä kohteissa parvekkeiden muodon muuttaminen ei aina ole mahdollista.