Julkisivujen ym. rakenteiden suojaamiseen ympäristörasituksilta on jo vuosikausien ajan käytetty maalausta. Oikein valittu maali pidentää rakenteiden elinkaarta samalla kun väreillä saadaan luotua haluttu ulkonäkö.


Kivipinnat

052

Yleisempiä maalattavia kivipintoja ovat kalkkipitoisilla laasteilla rapatut julkisivut sekä betonirakenteet kuten parvekkeet, elementtijulkisivut, sokkelit yms.

Rapattujen pintojen maaliksi on perinteisesti valittu kalkki, kalkkisementti tai silikaattimaali niiden erinomaisen hengittävyyden vuoksi.

Betonipinnoille on kehitelty omia pinnoitteitaan jotka suojaavat betonirakenteita monin eri tavoin pitäen ne kuivina.


Puu ja metallipinnat

Puupintoja ovat julkisivujen lisäksi mm. ikkunat , ovet, aidat räystäät yms. Puupintojen pintakäsittelyssä valitaan kohteen rasitusolosuhteisiin soveltuvat tuotteet.

Eri pintakäsittely yhdistelmien käyttöiät ja suojaavat ominaisuudet vaihtelevat. Kuultavat puunsuojat ovat vaivattomia huoltaa, mutta saattavat vaatia sitä muutaman vuoden välein. Peittävien maalien huoltoväli on yleensä kymmenisen vuotta.

Metallipintoja ovat mm. katot, kaiteet, tikapuut, venttiilit yms. Metallipintojen maalauksessa pitää kiinnittää huomiota  ruostesuojaukseen ja riittävään maalikalvon paksuuteen.


Huolto ja kunnostusmaalaukset

Kaikkien pintojen uudelleen maalauksessa on erittäin tärkeää pohjan oikeaoppinen käsittely, jotta uusi maalipinta saadaan tarttumaan. Puhdistamiseen käytetään esim. hiekkapuhallusta. painepesua. hiontaa kemiallista maalinpoistoa yms.

Maalauksen aikana on huolehdittava olosuhteiden pysymisestä maalaukselle suotuisana. Maalikalvon tulee olla riittävä, ei kuitenkaan liian paksu.

Sopiva maali valitaan pinnoitettavan materiaalin sekä käyttötarkoituksen mukaan. Ennen valintaa on hyvä varmistaa materiaalitoimittajalta tuotteen soveltuvuus tarkoitukseen.