Betonikorjaukset

Yleisimpiä betonirakenteiden vaurioitumiseen johtavia syitä ovat valmistus- ja rakennevirheiden lisäksi puutteelliset huoltotoimenpiteet sekä rankat sääolovaihtelut. Kun vauriot tulevat silminhavaittavasti näkyviin, on korjaustarve jo yleisesti kohtalaisen laaja. Ensimmäisiä näkyviä vaurioita ovat esim. raudotteiden ruostumisesta johtuvat halkeamat, pakkasrapautumisesta johtuvat lohkeamat ja maalipinnan hilseily.

Korjausmenetelmää valittaessa otetaan huomioon vaurioiden kehittymisaste ja laajuus. Lievät vauriot voidaan korjata ns. säilyttävällä korjaustavalla, laajat ja kehittyneemmät vauriot vaativat perusteellisemman korjaustavan tai pahimmissa tapauksissa rakenteiden kokonaan uusimisen.


Parkkihallit ja pihakannet

Parkkihallit ovat yleensä pelkästään betonirakenteisia rakennelmia ja altistuneita erittäin suurille säänrasituksille, jolloin korjaustapana käytetään raskaita betonikorjausmenetelmiä.

Pihakannet betonirakenteisia ja usein esim. asfaltilla, betonilaatoilla,viheralueella, ym. päälystettyjä betonirakenteita.


Tukimuurit ja portaat

Betonirakenteisten tukimuurien ja portaiden korjaukset toteutetaan usein muiden korjausten yhteydessä ja osana suurempaa julkisivuremonttia. 


Eristebetonoinnit

Eritebetonointia käytetään esimerkiksi sokkeleissa, jolloin saadaan lisälämmöneristys myös sokkelikerrokselle.


Ruiskubetonointi

Ruiskubetonoinnilla saadaan lisättyä paksumpia suojakerroksia vaurioituneen betonin ympärille ja samalla kasvatettua  myös terästen suojabetonipaksuutta.